Verksamhetsområden

We Construction bygger stora som små projekt och är huvudsakligen verksamma inom tre områden inom byggbranschen. Hyresgästanpassningar av kontor, nybyggnation samt ombyggnation/tillbyggnad av större fastigheter.

Vi står nära kunden oberoende vilket projekt vi tilldelas och anser att ett nära samarbete leder till de bästa projekten. Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett paket från mindre service arbeten till nybyggnation av större projekt.

Nedan kan ni läsa med om dels pågående projekt men även genomförda projekt inom våra tre verksamhetsområden.

Vi skapar det ni önskar!

Kontakta oss om ni är intresserade att anlita oss för ert projekt!

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.