Verksamhet

We Construction bygger stora som små byggprojekt och är huvudsakligen verksamma inom tre områden.

Vi står nära kunden oberoende vilket projekt vi tilldelas och anser att ett nära samarbete leder till de bästa projekten. Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett paket från mindre service arbeten till nybyggnation av större projekt.

Nedan kan ni läsa mer om utvalda projekt i våra tre verksamhetsområden.

Vi skapar det ni önskar!

Nybyggnation bostäder

flygvy över flackarp nya bostäder

We Construction utför nybyggnation av byggnader helt i egen regi. Från projektering till inflyttning. Vi skapar moderna och trivsamma bostäder som är genomarbetade in i minsta detalj.

Nybyggnation kommersiellt

flygvy över stor byggnad med tillhörande parkering

We Construction bygger för framtiden åt professionella och långsiktiga beställare med en rationell byggprocess. Vår metod som säkerställer en hög leveranssäkerhet, hög kvalitet och hög kostnadseffektivitet.

Ombyggnation och hyresgästanpassning

nybyggnation av resturang i köpcentrum

We Construction utför alla typer av ombyggnationer och hyresgästanpassningar. Vi utmanar de etablerade aktörerna genom ett ungt, modernt och drivet synsätt