Policy

We Construction är en värderingstyrd bostadsutvecklare samt byggbolag. I bolaget finns en lång samlad erfarenhet från byggbranschen och bostadsbyggande. Bolagets verksamhet och kompetens sträcker sig från byggservice, hyresgästanpassningar av kontor, till nybyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter. Kunderna är primärt professionella och långsiktiga beställare genom allmännyttan och privatägda företag, samt bostadsköpare i våra egenutvecklade projekt. Målsättning är att utmana de etablerade aktörerna genom ett ungt, modernt och drivet synsätt och att på sikt bli en av de ledande aktörerna på den lokala marknaden.

We Construction har utvecklat en egen kostnadseffektiv och rationell byggmetod gällande bostäder. Vårt mål är att skapa moderna och trivsamma bostäder som är genomarbetade in i minsta detalj för att sedan uppföra husen med en rationell byggprocess och metod som säkerställer en hög leveranssäkerhet, hög kvalitet och hög kostnadseffektivitet.

Företagets ledord är att vara ett professionellt, familjärt och modernt byggföretag.

We Construction består idag av 12 tjänstemän men fortsätter att växa och söker därför fler medarbetare, läs mer under karriär om du är intresserad. We Construction är medlemmar i Byggföretagen.

Företaget har utvecklat sitt egna kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. We Construction utvecklar också sitt egna digital affärssystem med utgångspunkt från kvalitets- och miljöledningssystemet. Företaget är en del av Power Heat-koncernen och genom vårt moderbolag har vi en stabil ekonomisk ställning och stark ekonomisk kapacitet.

Kvalité & Miljö

I We Constructions projekt erbjuds alltid hållbara lösningar! Det är naturligt för oss att tänka ett steg extra och planera projekten i detalj för att få ett kostnadseffektivt projekt med hög kvalitet och liten miljöpåverkan.

Vi främjar för en hållbar utveckling och vill inte lämna över problemen till kommande generation. Vår vision är att ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt samt vara så materialeffektiva som möjligt.

Ta del av vår miljöpolicy här.

We Construction är via sitt moderbolag certifierade med ISO 9001 och ISO 14001.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett fokusområde och en högt prioriterad punkt på We Construction. Det är allas rätt, anställda som leverantörer, att komma hem oskadda från sitt arbete samt ha en god psykosocial arbetsmiljö. Alla som befinner sig på våra arbetsplatser ska följa våra ordnings- och skyddsregler och för oss finns inget som heter ”Jag ska bara”.

Med vår familjära värdegrund skapas en kultur där vi bryr oss om varandra och påpekar när det uppkommer risker! & Via vårt medlemskap i Sveriges Byggindustrier får vi även råd och tips för att ständigt förbättra arbetsmiljön och ett forum där vi kan vara med och påverka byggbranschen.

GDPR

We Construction är mån om kontakten med våra affärspartner och skyddet av deras personuppgifter. I enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) vill vi informera dig om hur och varför vi behandlar och lagrar personuppgifter. Vår uppdaterade integritetspolicy finns att läsa här.

ikon symbol för professionellt arbete

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

ikon hjärta

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

ikon symbol för modern digitalisering

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.