We Constructions Miljöpolicy

Miljöpolicy 2020-2022
2020-05-01

Nedan beskrivs riktlinjer som byggföretaget We Construction eftersträvar för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat:

Vi är alla ansvariga för att minska miljöpåverkan i vårt dagliga arbete

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete och bidra till en långsiktig hållbar utveckling
Vi främjar för en hållbar utveckling med en vision om så låg miljöpåverkan som möjligt. Genom ett gemensamt ansvar och medvetna val tar vi hänsyn till miljön ur ett livscykelperspektiv och kan påverka vår omvärld mot en hållbar utveckling.

Vi ska alltid följa och helst överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet
Utöver att alltid följa lagar, förordningar erbjuder vi alltid hållbara lösningar. Det är naturligt för oss att tänka ett extra steg och planera i detalj för att skapa bra kvalité med en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder, underentreprenörer och leverantörer
Ledningen erbjuder och uppmuntrar anställdas önskemål om utbildning till ökad kompetens kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vi ska prioritera leverantörer och underentreprenörer som har ett aktivt miljöarbete
Tillsammans blir vi bättre - vilket innebär att vi involverar alla led i vårt miljöarbete, allt från leverantörer, underentreprenörer och kunder.

Vi skall i så stor mån som möjligt minska våra transporter för att minimera vår klimatpåverkan.
Genom välplanerade projekt, samlastade leveranser, höga krav på transporter kan vi begränsa klimatpåverkan till det bättre.

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.