Resultaträkning i tkr 2209-2308 2109-2208 2009-2108 1909-2008 1809-1908 1709-1808 1607-1708
Nettoomsättning +400.501 +270.604 +135.452 +99.839 +151.107 +55.535 +7.685
Årets resultat +27.917 +24.139 +16.372 +1.340 +11.849 +1.249 +290
Eget kapital 63.100 39.548 30.202 14.830 13.438 1.589 340
Soliditet % 36 44 48,6 43,4 27,0 5,4 4,7

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.