Emporia – Umami

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

September 2019 - December 2020

Ej publikt

We Construction har fått uppdraget som totalentreprenör. Projektetomfattar en ombyggnad av befintlig foodcourt samt bygga om befintligabutiker till att vara en del av en ny större foodcourt. På befintligt takbyggs ett nytt fläktrum som ska serva de nya restaurangerna.Nya Umami District kommer ha en total yta på över 2500 kvm. Projektetdelas upp i tre etapper där etapp 1 öppnade helt enligt plan den 5 mars.Nu är det full fokus på etapp 2 som öppnar i slutet på juli.

Entreprenadens stora utmaningar är en kort färdigställandetid ikombination med att alla de nuvarande restauranger ska vara i drift somvanligt samt pågående butiksdrift i övriga delar.

Uppdrag: Ombyggnad/Anpassning
Beställare: Steen och Ström Sverige AB
Status: Färdigställt