Falsterbo Golfklubb

Nybyggnation kommersiellt

Falsterbo

4 sep 2023 - 31 mars 2025

49.95 Mkr

Entreprenaden är en totalentreprenad i samverkan. Den ursprungliga byggnaden, mittskeppet, härrör från år 1914. Denna del ska bevaras och temporärt flyttas, för att sedan lyftas tillbaka på ny grundläggning.

 

På första plan uppförs ny konstruktion norr och söder om mittskeppet med nya planlösningar. På andra plan utökas bruttoarean norr och söder med en indragen ovanvåning.

 

Mittskeppets arkitektur är utgångspunkten för tillbyggnadens karaktär. Takform, material och kulörer blir lika dagens arkitektur. Burspråk får samma form som befintligt mittskepp. Tillsammans ger detta en enhetlig karaktär och en samlad helhet.

 

Klubbhuset inrymmer bland annat golfshop, kansli, omklädningsrum, bistro och restaurang

Uppdrag: Om- & tillbyggnad av klubbhus
Beställare: Falsterbo Golfklubb
Status: Pågående