Cinis Fertilizer - Anläggning

Nybyggnation kommersiellt

Örnsköldsvik

Februari 2023

We Construction får förtroendet att uppföra Cinis Fertilizers anläggning i Örnsköldsvik.

 

We Construction är mycket stolta att få vara en del i den gröna omställning som Cinis Fertilizer driver genom att producera världens mest hållbara mineralgödsel från restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustri. Entreprenadformen är en totalentreprenad i samverkan.

 

Anläggningen som ska uppföras på Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik består av en processbyggnad med teknik samt kontor och ett saltlager. Processbyggnaden uppförs i stål med en stomme som även kommer att bära processutrustningen medan saltlagret i projektet kommer utföras i KL-trä.

 

Projektet i sig har ett mycket stort hållbarhetsarbete i sig. Från saltlagret som uppförs i KL-trä, till att platsen anläggningen ska ligga på är en återanvänd industrifastighet. Gamla uppfyllnadsmassor av rivningsmaterial krossas på plats och används som uppfyllnadsmassor under byggnadernas grunder.

    

Första spadtaget togs 13 februari 2023 och just nu pågår arbete med spont och snart med pålning. Byggnationen kommer att färdigställas vid årsskiftet 2023/2024.

 

För mer information kontakta:

 

Dime Usinovski, VD We Construction Göteborg AB

 

Jonas Lindén, VD We Construction AB

Uppdrag: Nybyggnation
Beställare: Cinis Fertilizers
Status: Pågående