08 mars 2023

Nybyggnation bostäder

We Construction förvärvar industritomter i Glumslöv

Glumslöv

We Construction AB har tecknat ett avtal med DEFA för att förvärva två industritomter i Glumslöv, Landskrona kommun. Vi kommer att driva detaljplanearbetet och ta över fastigheten när detaljplanen har godkänts.

 

Vår vision är det stationsnära boendet i Glumslöv. Läget är strategiskt bra och vi ser möjligheten att skapa en ny entré till Glumslöv med en stadsmässig karaktär och torgyta med service och handel i bottenplan mot perrongen och bostäder som får en vacker havsutsikt med kvällssol.

 

Fastigheten ser vi delas upp i tre U-formade kvarter som öppnar upp sig mot väster och har sin högre karaktär mot järnvägen/motorvägen. Detta kommer att skapa goda förutsättningar för en tyst sida samtidigt som de tre kvarteren bildar en välkomnande entré mot stationen och motorvägen.

 

Vi har samarbetat med arkitektkontoret Kjellander Sjöberg för att konkretisera våra visioner och skapa renderingar av projektet.

 

Målet är att detaljplanen ska godkännas våren 2025 och att arbetet sedan kan påbörjas på plats. Landskrona kommun kommer inom kort påbörja arbetet med detaljplanearbetet och vi ser mycket fram emot samarbetet.

 

Läs mer om projektet här
Artikel i sydsvenskan

08 mars 2023

20 mars 2023

Produktionen pågår i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Nybyggnation kommersiellt

I Örnsköldsvik pågår för närvarande produktionen av Cinis Fertilizers nya anläggning för att framställa miljövänlig mineralgödsel.

09 mars 2023

Arbetet pågår för fullt i Beddingestrand

Beddingestrand

Nybyggnation bostäder

I Strandbyn, Beddingestrand, pågår arbetet med Strandkvarteret för fullt. Bottenplattorna gjuts just nu och snart kommer stomresningen att påbörjas.

07 mars 2023

Kvarteret Nejlikebuketten

Malmö

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

I kvarteret Nejlikebuketten i Malmö har We Construction utfört en hyresgästanpassning i Corems fastighet.

16 februari 2023

We bygger i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Nybyggnation kommersiellt

We Construction är mycket stolta att få vara en del i den gröna omställning som Cinis Fertilizer driver genom att producera världens mest hållbara mineralgödsel från restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustri. Entreprenadformen är en totalentreprenad i samverkan.