08 mars 2023

Nybyggnation bostäder

We Construction förvärvar industritomter i Glumslöv

Glumslöv

We Construction AB har tecknat ett avtal med DEFA för att förvärva två industritomter i Glumslöv, Landskrona kommun. Vi kommer att driva detaljplanearbetet och ta över fastigheten när detaljplanen har godkänts.

 

Vår vision är det stationsnära boendet i Glumslöv. Läget är strategiskt bra och vi ser möjligheten att skapa en ny entré till Glumslöv med en stadsmässig karaktär och torgyta med service och handel i bottenplan mot perrongen och bostäder som får en vacker havsutsikt med kvällssol.

 

Fastigheten ser vi delas upp i tre U-formade kvarter som öppnar upp sig mot väster och har sin högre karaktär mot järnvägen/motorvägen. Detta kommer att skapa goda förutsättningar för en tyst sida samtidigt som de tre kvarteren bildar en välkomnande entré mot stationen och motorvägen.

 

Vi har samarbetat med arkitektkontoret Kjellander Sjöberg för att konkretisera våra visioner och skapa renderingar av projektet.

 

Målet är att detaljplanen ska godkännas våren 2025 och att arbetet sedan kan påbörjas på plats. Landskrona kommun kommer inom kort påbörja arbetet med detaljplanearbetet och vi ser mycket fram emot samarbetet.

 

Läs mer om projektet här
Artikel i sydsvenskan

08 mars 2023

13 oktober 2023

We Construction har etablerat sig i Stockholm

Stockholm

Avdelningen i Stockholm håller för fullt på att iordningställa sitt nya kontor och de första uppdragen påbörjas inom kort.

11 september 2023

Om- och tillbyggnation av Falsterbo Golfklubb

Falsterbo

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

We Construction har tilldelats det ärofyllda uppdraget att, i samverkan med Falsterbo GK, göra en stor om/tillbyggnation av golfklubbens anrika klubbhus.

27 juli 2023

We Build Your Future!

Nu njuter många av sina välförtjänta semestrar och även vi på We Construction, dock med fortsatt produktion i gång på ett flertal platser. Från överlämnade av sista delen av Brf Svävaren till fortsatt stomresning i Örnsköldsvik.

22 juni 2023

We Construction Göteborg bygger hållbar anläggning för landbaserad fiskodling

Jämtland

Nybyggnation kommersiellt

We Construction Göteborg skall i en samverkansentreprenad bygga en landbaserad fiskodling i Jämtland till Cold Lake AB.