08 mars 2023

Nybyggnation bostäder

We Construction förvärvar industritomter i Glumslöv

Glumslöv

We Construction AB har tecknat ett avtal med DEFA för att förvärva två industritomter i Glumslöv, Landskrona kommun. Vi kommer att driva detaljplanearbetet och ta över fastigheten när detaljplanen har godkänts.

 

Vår vision är det stationsnära boendet i Glumslöv. Läget är strategiskt bra och vi ser möjligheten att skapa en ny entré till Glumslöv med en stadsmässig karaktär och torgyta med service och handel i bottenplan mot perrongen och bostäder som får en vacker havsutsikt med kvällssol.

 

Fastigheten ser vi delas upp i tre U-formade kvarter som öppnar upp sig mot väster och har sin högre karaktär mot järnvägen/motorvägen. Detta kommer att skapa goda förutsättningar för en tyst sida samtidigt som de tre kvarteren bildar en välkomnande entré mot stationen och motorvägen.

 

Vi har samarbetat med arkitektkontoret Kjellander Sjöberg för att konkretisera våra visioner och skapa renderingar av projektet.

 

Målet är att detaljplanen ska godkännas våren 2025 och att arbetet sedan kan påbörjas på plats. Landskrona kommun kommer inom kort påbörja arbetet med detaljplanearbetet och vi ser mycket fram emot samarbetet.

 

Läs mer om projektet här
Artikel i sydsvenskan

08 mars 2023

25 mars 2024

Cinis Fertilizer har nu tagit emot dem första leveranserna

Örnsköldsvik

Nybyggnation kommersiellt

I Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik har Cinis Fertilizer nu tagit emot dem första leveranserna av insatsvarorna natriumsulfat och kaliumklorid till sin produktionsanläggning.

22 mars 2024

We Umeå blir totalentreprenör för byggnation av återvinningscentral

Sikeå

Nybyggnation kommersiellt

We Umeå har nu tecknat sitt första större entreprenadkontrakt och blir totalentreprenör för den nya återvinningscentralen i Sikeå med Robertsfors Kommun som beställare.

19 februari 2024

Nytt logistikcenter till Morgongåva Företagspark & Adlibris

Nybyggnation kommersiellt

I samarbete med NR Konsulting har We Construction tilldelats den stora möjligheten att bygga ett nytt logistikcenter till Morgongåva Företagspark och dess hyresgäst Adlibris.

13 februari 2024

We tilldelas prestigefullt diplom för Svävaren

Simrishamn

Nybyggnation bostäder

Det är med stor glädje och stolthet vi mottagit priset för åttondeplaceringen genom vårt projekt BRF Svävaren med ett NKI (Nöjd Kund Index) på hela 85.