Skegrie – Nyproduktion lägenheter

Nybyggnation bostäder

Skegrie

April 2021 - Dec 2022

We Construction har tecknat ett avtal med GBJ om att uppföra 40 lägenheter i fyra huskroppar i Skegrie på totalentreprenad. Entreprenaden är om 67 miljoner och huskropparna kommer att uppföras med helsandwich i betong med filigranbjälklag. Byggnaderna är i tre plan, tre av huskropparna har samma disposition om 12 lägenheter som kompletteras med ett torghus i vinkel som ska inrymma pizzeria och gym i bottenplan. Just nu pågår upphandling av projektörer och underentreprenörer inför projektering av projektet.

Ett samarbete och ett projekt som vi ser mycket fram emot att uppföra. Entreprenaden påbörjas på plats i augusti och inflyttning kommer att ska under höst/vinter 2022.

För mer information om projektet hänvisar vi till GBJ´s hemsida.Nyproduktion av bostadsrätter i Skegrie - GBJ Bygg AB

Uppdrag: Nybyggnation
Beställare: GBJ Construction AB
Status: Färdigställt