Skegrie By - Villor

Nybyggnation bostäder

Skegrie

Mars 2018 - Juni 2019

I Skegrie utvecklades och uppfördes 18 friliggande villor med ägandeform samt 18 radhus i Brf-form om totalt ca 6300 BTA. 

Uppdrag: Nybyggnation
Beställare:
Status: