Scylla 2

Hyresgästanpassning åt Executive Property i fastigheten Scylla 2, Nordenskiöldsgatan 8. Ytan som skall anpassas är ca 400 kvm. Nya ytskikt på väggar, tak, golv, anpassning av nya konferensrum, ny allmänbelysning samt en översyn av ventilationen.

Uppdrag:
Hyresgästanpassning

Beställare:
Exeprop

Omfattning:
387 m2

Kontraktssumma:
700 000 SEK

Start:
Juni 2017

Färdigställt:
Augusti 2017

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.