Scylla – 2 – Plan 5-6

Hyresgästanpassning åt Executive Property i fastigheten Scylla 2, Nordenskiöldsgatan 8. Ytan som anpassades är ca 1700 kvm. Ny Planlösning, Nya ytskikt på väggar, tak, golv. Nya kök, anpassning av installationer efter ny planlösning.

Uppdrag:
Hyresgästanpassning

Beställare:
Executive Property

Omfattning:
1700 m2

Kontraktssumma:
4,8 Miljoner SEK

Start:
September 2018

Färdigställt:
December 2018

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.