Scylla – 2 – Plan 4

Hyresgästanpassning åt Executive Property i fastigheten Scylla 2, Nordenskiöldsgatan 8. Ytan som skall anpassas är ca 1000 kvm. Ny planlösning, Nya ytskikt på väggar, tak, golv, anpassning av nya konferensrum, Nya kök, ny allmänbelysning. Stor insats för ventilationen med nya fläktluftkylare.

Uppdrag:
Hyresgästanpassning

Beställare:
Executive Property

Omfattning:
1018 m2

Kontraktssumma:
4,6 miljoner SEK

Start:
December 2018

Färdigställt:
Mars 2019

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.