Scylla 2 – HG Anpassningar

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

2017 - 2022

30+ Mkr

Hyresgästanpassningar åt Executive Property i fastigheten Scylla 2, Nordenskiöldsgatan 8. Ytan som anpassades är ca 6000 kvm totalt. Projektet innefattar nya planlösningar, nya ytskikt på väggar, tak, golv. nya kök, anpassning av installationer efter ny planlösning.

Uppdrag: Hyresgästanpassning
Beställare: Executive Property
Status: Färdigställt