Midroc Fujitsu

Anpassning till ny hyresgäst i befintliga lokaler som ägs av Midroc. Vi har i detta projekt byggt nya innerväggar samt monterat Flex Glasline partier.

Uppdrag:
Hyresgästanpassning

Beställare:
Midroc Property

Omfattning:
202 m2

Start:
Mars 2020

Färdigställt:
Maj 2020

Status:
Färdigställt

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.