Malmö C – SJ

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

Augusti 2020 - November 2020

2 300 000 SEK

På Malmö Central utför WE Construction en hyresgästanpassning åt SJ i deras kontorslokaler. Det komplexa i projektet är att samtidigt som ombyggnaden sker skall den SJ:s dagliga verksamhet bedrivas i lokalen.

Uppdrag: Hyresgästanpassning
Beställare: SJ
Status: Färdigställt