Malmö C – SJ

På Malmö Central utför WE Construction en hyresgästanpassning åt SJ i deras kontorslokaler. Det komplexa i projektet är att samtidigt som ombyggnaden sker skall den SJ:s dagliga verksamhet bedrivas i lokalen.

Uppdrag:
Hyresgästanpassning

Beställare:
SJ

Kontraktssumma:
2 300 000 SEK

Start:
Augusti 2020

Färdigställt:
November 2020

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.