Malmö C - Personalutrymmen

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

Juni 2017 - Planerat september 2017

Projektet omfattar en ombyggnation i källaren på Malmö Centralstation där det ska uppföras omklädningsrum i en kulturskyddad fastighet. Projektet utfördes som en utförandeentreprenad. En annan utmaning var att stor hänsyn togs till pågående verksamheter på stationen.

Uppdrag: Ombyggnad
Beställare: Jernhusen Stationer AB
Status: