Malmö C – Personalutrymmen

Projektet omfattar en ombyggnation i källaren på Malmö Centralstation där det ska uppföras omklädningsrum i en kulturskyddad fastighet. Projektet utfördes som en utförandeentreprenad. En annan utmaning var att stor hänsyn togs till pågående verksamheter på stationen.

Uppdrag:
Ombyggnad

Beställare:
Jernhusen Stationer AB

Omfattning:
120 m2

Kontraktssumma:
3.055.000 SEK

Start:
Juni 2017

Färdigställt:
Planerat september 2017

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.