Lindängen Familjecentral

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

September 2018 - December 2018

En hyresgästanpassning där Öppna förskolan, Barnmorskemottagningen, Barnavårdscentralen och Socialtjänstens lokaler skall fräschas upp och effektiviseras för att underlätta sin vardagsverksamhet. Anpassningen innefattar bland annat ändrade rumsindelningar, uppdaterat ventilationssystem, nytt larmsystem m.m.

Uppdrag: Hyresgästanpassning
Beställare: Victoria Park AB
Status: