Lindängen Familjecentral

En hyresgästanpassning där Öppna förskolan, Barnmorskemottagningen, Barnavårdscentralen och Socialtjänstens lokaler skall fräschas upp och effektiviseras för att underlätta sin vardagsverksamhet. Anpassningen innefattar bland annat ändrade rumsindelningar, uppdaterat ventilationssystem, nytt larmsystem m.m.

Uppdrag:
Hyresgästanpassning

Beställare:
Victoria Park AB

Omfattning:
ca 750 m2

Kontraktssumma:
ca 5 000 000 SEK

Start:
September 2018

Färdigställt:
December 2018

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.