Kv. Skevrodret, Swegon

Projektet är en ombyggnad/hyresgästanpassning av plan 2 med nya installationer, nya väggar, nya ytskikt, glaspartier mm. Nytt ventilationsaggregat installerades på taket där även stora delar av taket fick nytt ytskikt. På första plan blev där även en lagerdel med ny port, nya väggar och ytskikt. Innergården asfalterades om.  Nya påkörningsskydd monterades längs med staket. Glasskärmtak över nytt cykelställ.

Uppdrag:
Ombyggnad

Beställare:
Klövern

Omfattning:
620 m2

Kontraktssumma:
ca 7 000 000 SEK

Start:
Mars 2019

Färdigställt:
November 2019

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.