Kv. Skevrodret

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

Oktober 2017 - 2019

30+ mkr

Projektet är en omfattande ombyggnad där yttre skalet på fastigheten skall få ett lyft med ny entré, fasaden skall omfogas och målas i ny kulör samt kläs med spaljé och klätterväxter. Det kommer även monteras nya fönster och delar av taket skall läggas om. Ett nytt ventilationsaggregat monteras på taket som även det skall kläs in med spaljé.

Interiört har fastigheten delats upp på 4 hyresgästanpassningar med nya installationer, nya väggar, nya ytskikt, glaspartier mm.

Uppdrag: Ombyggnad
Beställare: Klövern (Corem)
Status: Färdigställt