Kv. Skevrodret, Great Security

Projektet är en ombyggnad där lagerdelen gjordes om till nya kontorsutrymme samt toalett. Taklanterniner installerades på taket för bättre ljusinsläpp. Nya fönster och dörr i fasad.

Uppdrag:
Ombyggnad

Beställare:
Klövern

Omfattning:
200 m2

Kontraktssumma:
1 500 000 SEK

Start:
September 2019

Färdigställt:
Oktober 2019

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.