Kv. Kantyxan, Mio

Projektet är en ombyggnad där yttre skalet på fastigheten skall få ett lyft och målas i ny kulör. Ny del byggs till på fastigheten för extra lastintag. Väderskydd och nya portar. Gamla skyltfönster muras igen, nya utrymningsdörrar monteras. Interiört ändras huvudentrén om med nytt ytskikt och undertak. Befintlig lastkaj av trä invändigt rivs och ersätts med ny av betong.

Uppdrag:
Ombyggnad

Beställare:
MIO Fastigheter AB

Omfattning:
700 m2

Kontraktssumma:
ca 4 500 000 SEK

Start:
Mars 2019

Färdigställt:
September 2019

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.