Kv. Kantyxan, Mio

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

Mars 2019 - September 2019

Projektet är en ombyggnad där yttre skalet på fastigheten skall få ett lyft och målas i ny kulör. Ny del byggs till på fastigheten för extra lastintag. Väderskydd och nya portar. Gamla skyltfönster muras igen, nya utrymningsdörrar monteras. Interiört ändras huvudentrén om med nytt ytskikt och undertak. Befintlig lastkaj av trä invändigt rivs och ersätts med ny av betong.

Uppdrag: Ombyggnad
Beställare: MIO Fastigheter AB
Status: