Kv. Flygvärdinnan

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

2021 - 2022

20 Mkr

I kvarteret Flygvärdinnan uppför We Construction ett avancerat labb för mat, vatten och livsmedel till företaget SGS.

Byggnaden, som tidigare har blivit brandskadad, har renoverats och sanerats och hyrestgästanpassats för labverksamhet.

De tekniska installationerna beträffande el, ventilation och vatten är mycket avancerade. 400 uttag har installerats och över 9 km datakabel har dragits.

Uppdrag: Hyresgästanpassning
Beställare: Corem
Status: Färdigställt