Kärråkra

Projektet Kärråkra omfattar en ombyggnation av ett storkök på ett demensboende åt Eslövs Bostads AB. Kärråkra är en totalentreprenad där stor hänsyn tas till pågående verksamheter i intilliggande lokaler.

Projektet innehåller allt ifrån rivning av inrede och golv till utbyte av fönster samt uppbyggnad av nya innerväggar och montage av storköksinredning. Utöver pågående verksamhet bedöms utbytet av ventilationsaggregatet som en utmaning i projektet.

Uppdrag:
Ombyggnad

Beställare:
Eslövs Bostads AB

Omfattning:
310 m2

Kontraktssumma:
12.790.000 SEK

Start:
September 2017

Färdigställt:
Planerat februari 2018

Status:
Färdigställt

Ort:
Eslöv

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.