Kärråkra

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Eslöv

September 2017 - Planerat februari 2018

Projektet Kärråkra omfattar en ombyggnation av ett storkök på ett demensboende åt Eslövs Bostads AB. Kärråkra är en totalentreprenad där stor hänsyn tas till pågående verksamheter i intilliggande lokaler.

Projektet innehåller allt ifrån rivning av inrede och golv till utbyte av fönster samt uppbyggnad av nya innerväggar och montage av storköksinredning. Utöver pågående verksamhet bedöms utbytet av ventilationsaggregatet som en utmaning i projektet.

Uppdrag: Ombyggnad
Beställare: Eslövs Bostads AB
Status: