Gäddan - Universitetsbyggnad

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

Aug 2023 - Maj 2024

32 Mkr

Den ikoniska byggnaden, Gäddan, har många studenter från Malmö Universitet en tät relation till. Nu ska vi göra en omfattande ombyggnation där vi kommer bygga om lokaler, storkök, toalettgrupper samt kemi- och fysiksalar.

 
Bakgrunden till bygget grundar sig i att Gäddan:s verksamhet kommer skifta kurs från universitetsverksamhet till gymnasieutbildning.

Uppdrag: Ombyggnation
Beställare: Skandiafastigheter
Status: Pågende