Emporia – Umami

We Construction har fått uppdraget som totalentreprenör. Projektet
omfattar en ombyggnad av befintlig foodcourt samt bygga om befintliga
butiker till att vara en del av en ny större foodcourt. På befintligt tak
byggs ett nytt fläktrum som ska serva de nya restaurangerna.
Nya Umami District kommer ha en total yta på över 2500 kvm. Projektet
delas upp i tre etapper där etapp 1 öppnade helt enligt plan den 5 mars.
Nu är det full fokus på etapp 2 som öppnar i slutet på juli.

Entreprenadens stora utmaningar är en kort färdigställandetid i
kombination med att alla de nuvarande restauranger ska vara i drift som
vanligt samt pågående butiksdrift i övriga delar.

Uppdrag:
Ombyggnad/Anpassning

Beställare:
Steen och Ström Sverige AB

Omfattning:
2500kvm

Kontraktssumma:
ca 35 000 000 SEK

Start:
September 2019

Färdigställt:
December 2020

Status:
Pågående

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.