Emporia – Butik XXL All Sports United

Nybyggnation kommersiellt

Malmö

Februari 2019 - Oktober 2019

We Construction har fått uppdraget som totalentreprenör. Projektet omfattar en tillbyggnad av butikslokaler på befintlig byggnads tak och ombyggnad inom befintlig byggnad. Den nya butiken kommer bestå av 1200 kvm befintlig lokal samt 2500 kvm nybyggd lokal.

Tillbyggnaden på befintligt tak anpassas också så att man i framtiden ska kunna uppföra bostäder söder om samt biograf öster om tillbyggnaden. Anpassningar av befintlig fastighet för utrymning m.m. görs också.

Entreprenadens stora utmaningar är en kort färdigställande tid i kombination med en komplex konstruktion samt pågående verksamhet i fastigheten.

I entreprenaden ingår även att miljöcertifiera tillbyggnaden enligt BREEAM Very Good.

Uppdrag: Ombyggnad/ Tillbyggnad
Beställare: Steen och Ström Sverige AB
Status: