Caroli Food Court

Ombyggnation och hyresgästanpassning

Malmö

2022 - 2022

20 Mkr

We Construction har förverkligat den nya food courten på Caroli Köpcentrum i centrala Malmö. Projektet innefattade rivning av befintliga restauranger samt ny inredning. Fem nya restaurang-öar, inklusive installationer och imkåpor.

Den största utmaningen var den korta byggtiden på ca 3,5 månader produktion.

Uppdrag: Ombyggnation
Beställare: Corem
Status: Färdigställt