27 juli 2023

We Build Your Future!

Nu njuter många av sina välförtjänta semestrar och även vi på We Construction, dock med fortsatt produktion i gång på ett flertal platser. Från överlämnade av sista delen av Brf Svävaren till fortsatt stomresning i Örnsköldsvik.

Vi närmar oss också ett nytt bokslut och det har varit ett spännande år för We Construction. I Göteborg har Dime med sina kollegor haft en fin tillväxt och är nu åtta anställda tjänstemän med en orderstock som spänner över en lång tid framåt. Utöver det har vi i den rådande marknaden byggstartat två Brf-föreningar under 2023 i vårt projekt Strandbyn. På längre sikt spänner sig vår projektportfölj långt framåt vilket skapar en trygghet för vår tillväxt. Mycket på grund av vårt systematiska arbetssätt som hela tiden gör oss lite bättre.

 

I Brf. Svävaren i Simrishamn är snart samtliga lägenheter överlämnade och det är ett projekt vi är mycket stolta över. Vi har arbetat intensivt med att få nöjda kunder i samtliga våra projekt. Från kommersiella fastighetsägare till våra kunder i våra olika utvecklingsprojekt. Vår NKI i Svävaren ligger nu på 89 och vi är fantastiskt stolta över att våra kunder verkligen är nöjda med bostäderna vi utvecklat och byggt. Resultatet är också en eloge till samtliga medarbetare inom We Construction i vår strävan att bli lite bättre varje dag samt ett kvitto på hur långt vi kommit på vår resa.

 

När det kommer till våra kommersiella projekt har vi en spännande höst framför oss med Cold Lake, nya projekt till Corem och nu senast idag ytterligare ett projekt i samverkan med Falsterbo GK. Där ska vi varsamt lyfta de äldsta delarna av klubbhuset för att gjuta ny grundplatta under hela huset och därefter bygga upp resterande klubbhus i samma prakt som det var när de byggdes 1914. Att våra beställare nu i stor utsträckning upphandlar oss i samverkan där vi får vara med i ett tidigt skede och bidra med våra kompetenser är något vi ser som ytterligare ett kvitto för We Construction. Att ett flertal av våra beställare driver en hållbar omställningsresa och väljer oss som samarbetspart innebär att vårt eget hållbarhetsarbete ligger rätt i tiden och att vi bedriver en hållbar omställning inom entreprenadverksamhet.

Nyligen har vi även certifierat oss i enlighet med ISO 45001 och ytterligare utvecklat vårt digitala projektsystem WeNet. I höst kommer samtliga projektdokument hanteras i systemet, dessutom kommer interaktiva fråga/svarslistor och mötesprotokoll administreras genom WeNet. Vi brinner mycket för att effektivisera hanteringen av data och kommunikation i projekt där alla parter befinner sig på samma plattform. Hör gärna av er om ni vill veta mer om WeNet.

 

I höst påbörjar vi även nästa spännande steg i We Constructions utveckling när vi inleder ytterligare en etablering, denna gång i Stockholm som bilden kanske avslöjar. Mer om det efter semestrarna.

Fortsatt trevlig sommar önskar We Construction!

27 juli 2023

13 oktober 2023

We Construction har etablerat sig i Stockholm

Stockholm

Avdelningen i Stockholm håller för fullt på att iordningställa sitt nya kontor och de första uppdragen påbörjas inom kort.

11 september 2023

Om- och tillbyggnation av Falsterbo Golfklubb

Falsterbo

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

We Construction har tilldelats det ärofyllda uppdraget att, i samverkan med Falsterbo GK, göra en stor om/tillbyggnation av golfklubbens anrika klubbhus.

22 juni 2023

We Construction Göteborg bygger hållbar anläggning för landbaserad fiskodling

Jämtland

Nybyggnation kommersiellt

We Construction Göteborg skall i en samverkansentreprenad bygga en landbaserad fiskodling i Jämtland till Cold Lake AB.

05 juni 2023

Brf Ängshusen i Beddingestrand

Beddingestrand

Nybyggnation bostäder

Vi har nu erhållit bygglov samt startbesked i Västra Ängshusen vilket innebär att byggnationen kommer att påbörjas under sommaren. Stomresning är planerat att påbörjas vecka 34.