22 mars 2024

Nybyggnation kommersiellt

We Umeå blir totalentreprenör för byggnation av återvinningscentral

Sikeå

We Construction har etablerat sig i Umeå och är nu rikstäckande i och med sina tidigare etableringar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Nytillträdd VD Hans Heierstam och Arbetschef Tobias Bergner går in som partners i We Construction Umeå AB.

 

Företaget har nu tecknat sitt första större entreprenadkontrakt och blir totalentreprenör för den nya återvinningscentralen i Sikeå med Robertsfors Kommun som beställare. Projektet planeras vara färdigställt innan årsskiftet.


We Construction Umeå kommer fortsätta företagets fokus mot nyproduktion av bostäder, nyproduktion och anpassning av kommersiella fastigheter samt fastighetsutveckling.

 

”Umeå är Norrlands största stad och en central punkt i den pågående kraftiga utvecklingen i norra Sverige. Känns fantastiskt bra att vi lyckats knyta till oss kompetenta kollegor som verkat länge i Umeå och kan den lokala marknaden.

Vi ser stora möjligheter för WE Construction att hitta en plats på marknaden som en professionell och nytänkande aktör”

 

Jonas Lindén

Koncern-VD - We Construction AB

22 mars 2024

25 mars 2024

Cinis Fertilizer har nu tagit emot dem första leveranserna

Örnsköldsvik

Nybyggnation kommersiellt

I Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik har Cinis Fertilizer nu tagit emot dem första leveranserna av insatsvarorna natriumsulfat och kaliumklorid till sin produktionsanläggning.

19 februari 2024

Nytt logistikcenter till Morgongåva Företagspark & Adlibris

Nybyggnation kommersiellt

I samarbete med NR Konsulting har We Construction tilldelats den stora möjligheten att bygga ett nytt logistikcenter till Morgongåva Företagspark och dess hyresgäst Adlibris.

13 februari 2024

We tilldelas prestigefullt diplom för Svävaren

Simrishamn

Nybyggnation bostäder

Det är med stor glädje och stolthet vi mottagit priset för åttondeplaceringen genom vårt projekt BRF Svävaren med ett NKI (Nöjd Kund Index) på hela 85.

08 december 2023

We Construction har etablerat sig i Umeå

Umeå

We Construction har nu etablerat sig i Umeå, Norrlands största stad och en central punkt i den pågående kraftiga utvecklingen i norra Sverige.