13 februari 2024

Nybyggnation bostäder

We tilldelas prestigefullt diplom för Svävaren

Simrishamn

Det är med stor glädje och stolthet vi mottagit priset för åttondeplaceringen genom vårt projekt BRF Svävaren med ett NKI (Nöjd Kund Index) på hela 85. Snittet för projekt ligger på 72.

Under det oberoende analysföretaget Prognoscentrets årliga NKI-seminarie, som ägde rum den 9 februari, tillkännagavs de projekt och företag som har nöjdast kunder i branschen. Av de 298 projekt som flyttade in under 2023 tilldelades de tio främsta projekten ett diplom för kategorin: ”Topp 10 högst NKI”. 
 

Projektet Svävaren fick genomgående höga betyg på samtliga punkter, från hur vår personal bemött våra kunder till bostäderna i sig.
 

 

  

 

Detta tack vare en enormt engagerad projektorganisation, som levererat en fantastisk slutprodukt och samtidigt haft ett brinnande kundfokus genom hela projektet. 

 

Varje bostadsprojekt vi utvecklar gör vi med platsens unika förutsättningar i åtanke, vi lägger ner ett stort engagemang för att alltid göra unika bostäder anpassade till platsen och den lokala marknaden. Från första idéstadiet till överlämnad bostad är vår ambition att ha en röd tråd i arbetet samt att slutkunden ska känna sig delaktig i processen.

 

Men vi gör inte detta själva, vi gör det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla er som är delaktiga i hela processen. Tack! 

 

13 februari 2024

25 mars 2024

Cinis Fertilizer har nu tagit emot dem första leveranserna

Örnsköldsvik

Nybyggnation kommersiellt

I Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik har Cinis Fertilizer nu tagit emot dem första leveranserna av insatsvarorna natriumsulfat och kaliumklorid till sin produktionsanläggning.

22 mars 2024

We Umeå blir totalentreprenör för byggnation av återvinningscentral

Sikeå

Nybyggnation kommersiellt

We Umeå har nu tecknat sitt första större entreprenadkontrakt och blir totalentreprenör för den nya återvinningscentralen i Sikeå med Robertsfors Kommun som beställare.

19 februari 2024

Nytt logistikcenter till Morgongåva Företagspark & Adlibris

Nybyggnation kommersiellt

I samarbete med NR Konsulting har We Construction tilldelats den stora möjligheten att bygga ett nytt logistikcenter till Morgongåva Företagspark och dess hyresgäst Adlibris.

08 december 2023

We Construction har etablerat sig i Umeå

Umeå

We Construction har nu etablerat sig i Umeå, Norrlands största stad och en central punkt i den pågående kraftiga utvecklingen i norra Sverige.