22 juni 2023

Nybyggnation kommersiellt

We Construction Göteborg bygger hållbar anläggning för landbaserad fiskodling

Jämtland

We Construction Göteborg har fått uppdraget att bygga en landbaserad Fiskodling i Jämtland. Beställare är Cold Lake AB och We Construction skall i en samverkansentreprenad bygga denna hållbara processindustri.


-Det är hedrande att bli utvald som partner och bygga Cold Lakes första landbaserade fiskodling som är ett viktigt steg i utvecklingen till att säkerställa en hållbar matindustri för framtiden. Vi kommer att ha stor nytta av vår samlade kompetens kring komplexa projekt sedan tidigare. Vi ser fram emot att starta arbetena på plats inom kort, säger Dime Usinovski VD för We Construction Göteborg.


Att We Construction igen är utvald som en samarbetspart i samverkan för en stor komplicerad processindustri med fokus på en hållbar förändring är vi mycket stolta över. Att vara en del i den hållbar omställningsresa som våra beställare driver är också ett kvitto för oss att vårt hållbarhetsarbete ligger rätt i tiden och att vi bedriver en hållbar omställning inom entreprenadverksamhet.


Cold Lakes produktion kommer innebära en hållbar fiskodling av röding anpassad för fisken där det inte finns risk för att mikroplaster kontaminerar våra vatten, fisk som är lokalt producerad i Sverige, med minimalt CO2-avtryck, utan risk att påverka havslivet och utan antibiotika. Totalt kommer anläggning att kunna leverera 4.000 ton röding per år.Andreas Ericson, VD på Cold Lake:

”Vi är mycket glada att vi nått fram till ett kontrakt med We Construction Göteborg för uppförandet av vår landbaserade fiskodling i Jämtland.

Vi har letat efter en partner som är van att bygga processanläggningar och som förstår vad vill uppnå och hur vi tar oss dit. Vi har under det gångna månaderna blivit mycket imponerade av hur We Construction har tagit sig an ett avancerat projekt med en proaktiv, flexibel och lösningsorienterad inställning.

Cold Lake har ambitioner att bygga fler anläggningar efter att anläggningen i Kall är färdigställd. Då krävs en stark samarbetskänsla och långsiktighet. Det har vi fått med We Construction."
  

Själva byggnationen består av cirka 18 000 kvm anläggning med höga krav på ytskikt samt komplicerade installationer för att uppnå rätt klimat i produktionsanläggningen.

 

 

22 juni 2023

13 oktober 2023

We Construction har etablerat sig i Stockholm

Stockholm

Avdelningen i Stockholm håller för fullt på att iordningställa sitt nya kontor och de första uppdragen påbörjas inom kort.

11 september 2023

Om- och tillbyggnation av Falsterbo Golfklubb

Falsterbo

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

We Construction har tilldelats det ärofyllda uppdraget att, i samverkan med Falsterbo GK, göra en stor om/tillbyggnation av golfklubbens anrika klubbhus.

27 juli 2023

We Build Your Future!

Nu njuter många av sina välförtjänta semestrar och även vi på We Construction, dock med fortsatt produktion i gång på ett flertal platser. Från överlämnade av sista delen av Brf Svävaren till fortsatt stomresning i Örnsköldsvik.

05 juni 2023

Brf Ängshusen i Beddingestrand

Beddingestrand

Nybyggnation bostäder

Vi har nu erhållit bygglov samt startbesked i Västra Ängshusen vilket innebär att byggnationen kommer att påbörjas under sommaren. Stomresning är planerat att påbörjas vecka 34.