16 februari 2023

Nybyggnation kommersiellt

We bygger i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

We Construction får förtroendet att uppföra Cinis Fertilizers anläggning i Örnsköldsvik.

 

We Construction är mycket stolta att få vara en del i den gröna omställning som Cinis Fertilizer driver genom att producera världens mest hållbara mineralgödsel från restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustri. Entreprenadformen är en totalentreprenad i samverkan.

 

Anläggningen som ska uppföras på Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik består av en processbyggnad med teknik samt kontor och ett saltlager. Processbyggnaden uppförs i stål med en stomme som även kommer att bära processutrustningen medan saltlagret i projektet kommer utföras i KL-trä.

 

Projektet i sig har ett mycket stort hållbarhetsarbete i sig. Från saltlagret som uppförs i KL-trä, till att platsen anläggningen ska ligga på är en återanvänd industrifastighet. Gamla uppfyllnadsmassor av rivningsmaterial krossas på plats och används som uppfyllnadsmassor under byggnadernas grunder.

   

Första spadtaget togs 13 februari 2023 och just nu pågår arbete med spont och snart med pålning. Byggnationen kommer att färdigställas vid årsskiftet 2023/2024.

 

För mer information kontakta:

 

Dime Usinovski, VD We Construction Göteborg AB

 

Jonas Lindén, VD We Construction AB

16 februari 2023

13 oktober 2023

We Construction har etablerat sig i Stockholm

Stockholm

Avdelningen i Stockholm håller för fullt på att iordningställa sitt nya kontor och de första uppdragen påbörjas inom kort.

11 september 2023

Om- och tillbyggnation av Falsterbo Golfklubb

Falsterbo

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

We Construction har tilldelats det ärofyllda uppdraget att, i samverkan med Falsterbo GK, göra en stor om/tillbyggnation av golfklubbens anrika klubbhus.

27 juli 2023

We Build Your Future!

Nu njuter många av sina välförtjänta semestrar och även vi på We Construction, dock med fortsatt produktion i gång på ett flertal platser. Från överlämnade av sista delen av Brf Svävaren till fortsatt stomresning i Örnsköldsvik.

22 juni 2023

We Construction Göteborg bygger hållbar anläggning för landbaserad fiskodling

Jämtland

Nybyggnation kommersiellt

We Construction Göteborg skall i en samverkansentreprenad bygga en landbaserad fiskodling i Jämtland till Cold Lake AB.