16 februari 2023

Nybyggnation kommersiellt

We bygger i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

We Construction får förtroendet att uppföra Cinis Fertilizers anläggning i Örnsköldsvik.

 

We Construction är mycket stolta att få vara en del i den gröna omställning som Cinis Fertilizer driver genom att producera världens mest hållbara mineralgödsel från restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustri. Entreprenadformen är en totalentreprenad i samverkan.

 

Anläggningen som ska uppföras på Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik består av en processbyggnad med teknik samt kontor och ett saltlager. Processbyggnaden uppförs i stål med en stomme som även kommer att bära processutrustningen medan saltlagret i projektet kommer utföras i KL-trä.

 

Projektet i sig har ett mycket stort hållbarhetsarbete i sig. Från saltlagret som uppförs i KL-trä, till att platsen anläggningen ska ligga på är en återanvänd industrifastighet. Gamla uppfyllnadsmassor av rivningsmaterial krossas på plats och används som uppfyllnadsmassor under byggnadernas grunder.

   

Första spadtaget togs 13 februari 2023 och just nu pågår arbete med spont och snart med pålning. Byggnationen kommer att färdigställas vid årsskiftet 2023/2024.

 

För mer information kontakta:

 

Dime Usinovski, VD We Construction Göteborg AB

 

Jonas Lindén, VD We Construction AB

16 februari 2023

20 mars 2023

Produktionen pågår i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Nybyggnation kommersiellt

I Örnsköldsvik pågår för närvarande produktionen av Cinis Fertilizers nya anläggning för att framställa miljövänlig mineralgödsel.

09 mars 2023

Arbetet pågår för fullt i Beddingestrand

Beddingestrand

Nybyggnation bostäder

I Strandbyn, Beddingestrand, pågår arbetet med Strandkvarteret för fullt. Bottenplattorna gjuts just nu och snart kommer stomresningen att påbörjas.

08 mars 2023

We Construction förvärvar industritomter i Glumslöv

Glumslöv

Nybyggnation bostäder

Med visionen att skapa ett nytt stationsnära boende, öppnas nu möjligheten att skapa en ny entré till Glumslöv med en stadsmässig karaktär och bostäder med vacker havsutsikt och kvällssol.

07 mars 2023

Kvarteret Nejlikebuketten

Malmö

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

I kvarteret Nejlikebuketten i Malmö har We Construction utfört en hyresgästanpassning i Corems fastighet.