större hero bild som tillhör nyhetstexten

16 februari 2023

Nybyggnation kommersiellt

We bygger i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

We Construction får förtroendet att uppföra Cinis Fertilizers anläggning i Örnsköldsvik.

 

We Construction är mycket stolta att få vara en del i den gröna omställning som Cinis Fertilizer driver genom att producera världens mest hållbara mineralgödsel från restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustri. Entreprenadformen är en totalentreprenad i samverkan.

 

Anläggningen som ska uppföras på Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik består av en processbyggnad med teknik samt kontor och ett saltlager. Processbyggnaden uppförs i stål med en stomme som även kommer att bära processutrustningen medan saltlagret i projektet kommer utföras i KL-trä.

 

Projektet i sig har ett mycket stort hållbarhetsarbete i sig. Från saltlagret som uppförs i KL-trä, till att platsen anläggningen ska ligga på är en återanvänd industrifastighet. Gamla uppfyllnadsmassor av rivningsmaterial krossas på plats och används som uppfyllnadsmassor under byggnadernas grunder.

   

Första spadtaget togs 13 februari 2023 och just nu pågår arbete med spont och snart med pålning. Byggnationen kommer att färdigställas vid årsskiftet 2023/2024.

 

För mer information kontakta:

 

Dime Usinovski, VD We Construction Göteborg AB

 

Jonas Lindén, VD We Construction AB

16 februari 2023

Bild tillhörande texten på nyhetskort

24 juli 2024

We expanderar till Varberg

Varberg

We Construction fortsätter att stärka sina positioner över hela landet och vi kan nu glatt låta meddela att vi etablerat oss i halländska Varberg.

Bild tillhörande texten på nyhetskort

18 juni 2024

Nybyggnation av kontor i natursköna Skallsjö

Skallsjö

Nybyggnation kommersiellt

Vi är glada över att få dela med oss av den spännande nyheten att We Construction Göteborg nu bygger ett nytt huvudkontor åt Ingeborns Entreprenad AB i natursköna Skallsjö.

Bild tillhörande texten på nyhetskort

25 mars 2024

Cinis Fertilizer har nu tagit emot de första leveranserna

Örnsköldsvik

Nybyggnation kommersiellt

I Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik har Cinis Fertilizer nu tagit emot de första leveranserna av insatsvarorna natriumsulfat och kaliumklorid till sin produktionsanläggning.

Bild tillhörande texten på nyhetskort

22 mars 2024

We Umeå blir totalentreprenör för byggnation av återvinningscentral

Sikeå

Nybyggnation kommersiellt

We Umeå har nu tecknat sitt första större entreprenadkontrakt och blir totalentreprenör för den nya återvinningscentralen i Sikeå med Robertsfors Kommun som beställare.