20 mars 2023

Nybyggnation kommersiellt

Produktionen pågår i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik pågår för närvarande produktionen av Cinis Fertilizers nya anläggning för att framställa miljövänligt mineralgödsel. Byggnationen pågår under den norrländska vårvintern och arbetet med sponten är nu färdigt med dragstag och hammarband monterade.

 

Schaktarbetet pågår för fullt och inom kort kommer pålningsarbetet att påbörjas.

20 mars 2023

13 oktober 2023

We Construction har etablerat sig i Stockholm

Stockholm

Avdelningen i Stockholm håller för fullt på att iordningställa sitt nya kontor och de första uppdragen påbörjas inom kort.

11 september 2023

Om- och tillbyggnation av Falsterbo Golfklubb

Falsterbo

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

We Construction har tilldelats det ärofyllda uppdraget att, i samverkan med Falsterbo GK, göra en stor om/tillbyggnation av golfklubbens anrika klubbhus.

27 juli 2023

We Build Your Future!

Nu njuter många av sina välförtjänta semestrar och även vi på We Construction, dock med fortsatt produktion i gång på ett flertal platser. Från överlämnade av sista delen av Brf Svävaren till fortsatt stomresning i Örnsköldsvik.

22 juni 2023

We Construction Göteborg bygger hållbar anläggning för landbaserad fiskodling

Jämtland

Nybyggnation kommersiellt

We Construction Göteborg skall i en samverkansentreprenad bygga en landbaserad fiskodling i Jämtland till Cold Lake AB.