20 mars 2023

Nybyggnation kommersiellt

Produktionen pågår i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik pågår för närvarande produktionen av Cinis Fertilizers nya anläggning för att framställa miljövänligt mineralgödsel. Byggnationen pågår under den norrländska vårvintern och arbetet med sponten är nu färdigt med dragstag och hammarband monterade.

 

Schaktarbetet pågår för fullt och inom kort kommer pålningsarbetet att påbörjas.

20 mars 2023

05 juni 2023

Brf Ängshusen i Beddingestrand

Beddingestrand

Nybyggnation bostäder

Vi har nu erhållit bygglov samt startbesked i Västra Ängshusen vilket innebär att byggnationen kommer att påbörjas under sommaren. Stomresning är planerat att påbörjas vecka 34.

09 mars 2023

Arbetet pågår för fullt i Beddingestrand

Beddingestrand

Nybyggnation bostäder

I Strandbyn, Beddingestrand, pågår arbetet med Strandkvarteret för fullt. Bottenplattorna gjuts just nu och snart kommer stomresningen att påbörjas.

08 mars 2023

We Construction förvärvar industritomter i Glumslöv

Glumslöv

Nybyggnation bostäder

Med visionen att skapa ett nytt stationsnära boende, öppnas nu möjligheten att skapa en ny entré till Glumslöv med en stadsmässig karaktär och bostäder med vacker havsutsikt och kvällssol.

07 mars 2023

Kvarteret Nejlikebuketten

Malmö

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

I kvarteret Nejlikebuketten i Malmö har We Construction utfört en hyresgästanpassning i Corems fastighet.