11 september 2023

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

Om- och tillbyggnation av Falsterbo Golfklubb

Falsterbo

We Construction har tilldelats det ärofyllda uppdraget att, i samverkan med Falsterbo GK, göra en stor om/tillbyggnation av golfklubbens anrika klubbhus.

Mittendelen av befintliga fastigheten är byggt 1914 och skall bevaras/renoveras, klubbhuset är tidigare om/tillbyggt i omgångar under 30,70,80 och 00 talet.

Den ursprungliga, äldsta delen skall lyftas och flyttas provisoriskt från befintlig grundkonstruktion, för att en ny grundläggning skall skapas. Huset skall sedan lyftas tillbaka på samma placering som tidigare.

Fotavtrycket av klubbhuset kommer ej förändras utan nya tillbyggnader kommer uppföras för att anpassa huskroppen till dagens standarder, men hela byggnaden skall på avstånd uppfattas som en anpassad volym och en naturlig del av såväl landskapet som golfbanan.

På närmare håll blir fasader och gestaltning mer detaljerad och speglar samtidigt nutida arkitektur i dialog med den ursprungliga arkitekturen.


Vi på We Construction är tacksamma för förtroendet från Falsterbo GK. Att få vara med att förverkliga detta spännande projekt är en ära och vi är nu i full gång med projektering, i samverkan, och även förberedelser med provisorium för provisoriskt klubbhus.

Hela byggnaden kommer ha en bruttoarea på ca 1300 kvm och beräknas stå färdigt våren 2025.

De fina renderingarna är framtagna av PE Arkitektur.

11 september 2023

13 oktober 2023

We Construction har etablerat sig i Stockholm

Stockholm

Avdelningen i Stockholm håller för fullt på att iordningställa sitt nya kontor och de första uppdragen påbörjas inom kort.

27 juli 2023

We Build Your Future!

Nu njuter många av sina välförtjänta semestrar och även vi på We Construction, dock med fortsatt produktion i gång på ett flertal platser. Från överlämnade av sista delen av Brf Svävaren till fortsatt stomresning i Örnsköldsvik.

22 juni 2023

We Construction Göteborg bygger hållbar anläggning för landbaserad fiskodling

Jämtland

Nybyggnation kommersiellt

We Construction Göteborg skall i en samverkansentreprenad bygga en landbaserad fiskodling i Jämtland till Cold Lake AB.

05 juni 2023

Brf Ängshusen i Beddingestrand

Beddingestrand

Nybyggnation bostäder

Vi har nu erhållit bygglov samt startbesked i Västra Ängshusen vilket innebär att byggnationen kommer att påbörjas under sommaren. Stomresning är planerat att påbörjas vecka 34.