11 september 2023

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

Om- och tillbyggnation av Falsterbo Golfklubb

Falsterbo

We Construction har tilldelats det ärofyllda uppdraget att, i samverkan med Falsterbo GK, göra en stor om/tillbyggnation av golfklubbens anrika klubbhus.

Mittendelen av befintliga fastigheten är byggt 1914 och skall bevaras/renoveras, klubbhuset är tidigare om/tillbyggt i omgångar under 30,70,80 och 00 talet.

Den ursprungliga, äldsta delen skall lyftas och flyttas provisoriskt från befintlig grundkonstruktion, för att en ny grundläggning skall skapas. Huset skall sedan lyftas tillbaka på samma placering som tidigare.

Fotavtrycket av klubbhuset kommer ej förändras utan nya tillbyggnader kommer uppföras för att anpassa huskroppen till dagens standarder, men hela byggnaden skall på avstånd uppfattas som en anpassad volym och en naturlig del av såväl landskapet som golfbanan.

På närmare håll blir fasader och gestaltning mer detaljerad och speglar samtidigt nutida arkitektur i dialog med den ursprungliga arkitekturen.


Vi på We Construction är tacksamma för förtroendet från Falsterbo GK. Att få vara med att förverkliga detta spännande projekt är en ära och vi är nu i full gång med projektering, i samverkan, och även förberedelser med provisorium för provisoriskt klubbhus.

Hela byggnaden kommer ha en bruttoarea på ca 1300 kvm och beräknas stå färdigt våren 2025.

De fina renderingarna är framtagna av PE Arkitektur.

11 september 2023

25 mars 2024

Cinis Fertilizer har nu tagit emot dem första leveranserna

Örnsköldsvik

Nybyggnation kommersiellt

I Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik har Cinis Fertilizer nu tagit emot dem första leveranserna av insatsvarorna natriumsulfat och kaliumklorid till sin produktionsanläggning.

22 mars 2024

We Umeå blir totalentreprenör för byggnation av återvinningscentral

Sikeå

Nybyggnation kommersiellt

We Umeå har nu tecknat sitt första större entreprenadkontrakt och blir totalentreprenör för den nya återvinningscentralen i Sikeå med Robertsfors Kommun som beställare.

19 februari 2024

Nytt logistikcenter till Morgongåva Företagspark & Adlibris

Nybyggnation kommersiellt

I samarbete med NR Konsulting har We Construction tilldelats den stora möjligheten att bygga ett nytt logistikcenter till Morgongåva Företagspark och dess hyresgäst Adlibris.

13 februari 2024

We tilldelas prestigefullt diplom för Svävaren

Simrishamn

Nybyggnation bostäder

Det är med stor glädje och stolthet vi mottagit priset för åttondeplaceringen genom vårt projekt BRF Svävaren med ett NKI (Nöjd Kund Index) på hela 85.