Grävstekeln

På attraktivt och strategiskt läge i Malmö har We Construction utvecklat och uppfört ett modernt och anpassningsbart kontor. Kontorslokalerna som erbjuds är mellan 250 – 1 000 kvm beroende på hyresgästens behov där flexibilitet är kontorets styrka. Total LOA för projektet är 1927 och BTA är 2270.

I och med att varje våningsplan kan delas in i en till fyra hyresgäster innebär det att vi kan erbjuda ett flexibelt antal kvadratmeter per hyresgäst beroende på behov. Detta innebär också att om en hyresgästs behov ändras över tiden går detta att lösa på ett enkelt sätt inom fastigheten.

De tekniska installationerna kommer att göras intelligenta i form av slingor runt respektive kontorsyta. Detta innebär att respektive lokal går att anpassa efter inflyttning på ett kostnadseffektivt sätt genom att installationerna justeras på ett enkelt sätt. T.ex. att två kontor kan bli ett konferensrum, att en öppen del kan delas in i cellkontor eller att ett konferensrum blir två rum o.s.v.

Kontoret är beläget på Valdemarsro vilket ger goda förutsättningar att röra sig inom Malmö samt komma in till kontoret utifrån på ett enkelt sätt.

Byggstart skede i mars 2021 med inflyttning 2021-12-22. Hela fastigheten är uthyrd och totalt flyttar fem hyresgäster in i fastigheten.

Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och uppförs med en solcellsanläggning som täcker hela fastighetens elbehov.

We Construction har för nuvarande cirka 100 bostäder under uppförande och en projektportfölj om ytterligare 500 bostäder att utveckla och uppföra i egen regi. Bolaget omsatte verksamhetsåret 2021 135 MSEK och kommer under verksamhetsåret 2022 omsätta ca 250 MSEK. Den totala orderstocken per 2021-12-31 uppgick till 800 MSEK. We Construction är en del i en företagsgrupp där Drivator Equity AB är moderbolag. Företagsgruppen hade en samlad omsättning för verksamhetsåret 2021 om cirka 800 MSEK. We Construction har genom sitt egna kapital samt sitt moderbolag en stabil ekonomisk ställning och stark ekonomisk kapacitet.

För mer information om projektet och kontorslokalerna vänligen kontakta:

Jonas Lindén, VD
jonas.linden@wecon.se
0725-691301

Christopher Rönnow, Projektansvarig
christopher.ronnow@wecon.se
0725-691305

Ladda ner broschyr

Exempel hyresgästanpassning