Zoégas

Projektet omfattade ett servicejobb på Zoégas i Helsingborg. WE Construction tilldelades att öppna upp och återställa taket när en rostmaskin skulle bytas. En av utmaningarna var att få ett smidigt flöde då det krävdes tillstånd för varje moment vilket bidrog till väntetid.

Uppdrag:
Service

Beställare:
Nestlé Sverige AB

Omfattning:
Diverse ombyggnad

Kontraktssumma:
ca 150.000 SEK

Start:
Juli 2017

Färdigställt:
Augusti 2017

Status:
Färdigställt

Ort:
Helsingborg

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.