Sweco Drottningtorget – Ombyggnad

En hyresgästanpassning på delar av Plan 2,3,4,6,7,8 av Swecos kontor på Drottningtorget. I projektet uppfördes nya mötesrum på samtliga våningsplan samt att hela plan 8 hyresgästanpassades med ny rumsindelning, nytt ventilationsaggregat, nya ytskikt och ny belysning m.m. Entreprenaden projektleds av Forsen projektledning.

Uppdrag:
Hyresgästanpassning

Beställare:
Storebrand Fastigheter AB

Omfattning:
ca 800 m2

Kontraktssumma:
ca 4 200 000 SEK

Start:
Oktober 2017

Färdigställt:
Februari 2018

Status:
Färdigställt

Ort:
Malmö

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.