07 juli 2022

Nybyggnation bostäder

Joint Venture i markanvisningstävling i Vikhem

Staffanstorp

Stadsallén Bostad vinner markanvisning i tuff konkurrens med 30 anbudsgivare och har tilldelats byggrätter i sista etappen av Vikhem i Staffanstorp. Stadsallén Bostad genomför projektet i ett Joint Venture med We Construction. Vi kommer att utveckla projektet tillsammans med arkitektkontoret Liljewall i Malmö.

I de södra delarna av Staffanstorp, knappt en kilometer från centrum, 12 km från Lund och 15 km från Malmö växer Vikhem fram. Ett område där hög livskvalitet står i fokus. Vikhem har en intressant och varierad boendemiljö med cirka 900 bostäder fördelade på friliggande villor, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus med inslag butiker.

Området omgärdas av vackra och innehållsrika parker och rekreationsområden med dammar, motionsspår och lekplatser. I området färdigställs nu engelska skolan som öppnar i augusti 22 och i närheten finns idrottsplatser, service och god kommunikation.

Vi kommer att uppföra 35 bostäder fördelat på radhus i 1,5 plan, och lite större kedjehus i 2 plan där vi lägger stor vikt på en attraktiv helhet med god arkitektur och välplanerade utemiljöer. Att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga är för oss en stor drivkraft.


”Vi är mycket glada över att bli tilldelad byggrätter i sista etappen av Vikhem. Projektet Vendelbo Park kommer att tillföra attraktiva bostäder i Staffanstorp. Ett fint projekt som bidrar positivt till att skapa en trygg och fin boendemiljö.”

Nicholas Hörlin, delägare Stadsallén


Läs mer om projektet på www.vendelbopark.se och för att anmäla intresse.
Attraktiv arkitektur och gröna innergårdar


Arkitekturen är traditionell men med moderna inslag som ger bilden av ett piggt och livfullt område som också bibehåller den traditionella känslan av trygghet i de gemensamma gröna rummen.

Privata trädgårdar kompletteras med generöst tilltagna gemensamma ytor. Grillplatser, växthus och möjlighet till fysisk aktivitet av olika slag är några av inslagen på gårdarna. Här kan barnen leka fritt, fester anordnas och odlingsgemenskap skapas.

De gröna gårdsrummen knyter an till Vendelparken och Hagalidparken väster och öster om området. Tanken är att parkernas grönska ska “flöda in” i stadsdelen och göra Vendelbo Park till en härlig grön stadsdel. Vi ser nu fram emot en riktigt spännande resa tillsammans med We Construction, Liljewall arkitekter och Staffanstorps kommun. Planerad säljstart hösten 2022.


”Vi har skapat vackra hus man kan vara stolt att bo i, gröna gemensamma ytor man kan umgås på och en trygg miljö.”  


Tina Francke, Kontorschef Liljewall
Kort om Stadsallén Bostad


Vår ledstjärna är att skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer för människor att trivas i. Vi är ett ungt bolag med lång erfarenhet och stort engagemang som de senaste åren genomfört flera fina projekt. Passion för design och arkitektur präglar våra projekt och vi ser en direkt koppling mellan god arkitektur och hållbarhet.

Vi lägger stor vikt vid hantverk och val av material och detaljer i vår strävan att skapa intressanta boendekoncept. Projekt med fokus på kvalitet skapar beständiga värden för alla intressenter i samhället.

Läs mer på www.stadsallenbostad.seKort om We Construction


We Construction är en värderingsstyrd bostadsutvecklare som bygger i egen regi. Målsättning är att utmana de etablerade aktörerna genom ett ungt, modernt och drivet synsätt och att på sikt bli en av de ledande aktörerna på den lokala marknaden.

Företaget har utvecklat en egen kostnadseffektiv och rationell byggmetod gällande bostäder. Vårt mål är att skapa moderna och trivsamma bostäder som är genomarbetade i detalj och som uppförs med rationella byggmetoder.

Företagets ledord är att vara ett professionellt, familjärt och modernt företag. Läs gärna mer på www.we.se


För mer information kontakta


Nicholas Hörlin, Stadsallén Bostad AB
nicholas@stadsallenbostad.se
0738-51 26 44

Jonas Lindén, We Construction AB
jonas.linden@we.se
0725-69 13 01

07 juli 2022

27 oktober 2022

Spelbolaget Illusion Labs får nytt kontor

Malmö

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

Tillsammans med inredningsarkitekten RUMRUM har vi varit med och förverkligat Illusion Labs vision på utformning och utseende av deras nya kontor.

13 oktober 2022

Ny food court på Caroli Köpcentrum

Malmö

Ombyggnation och- hyresgästanpassning

We Construction har förverkligat den nya food courten på Caroli Köpcentrum i centrala Malmö.

01 oktober 2022

Nu finns vi i Göteborg

Göteborg

Under hösten har We Construction etablerat sig i Göteborg. Avdelningen i Göteborg håller för fullt på att iordningställa sitt nya kontor och de första uppdragen är redan

09 augusti 2022

We Build your Future!

Medan många fortfarande njuter av sina semestrar har vi i We Construction haft en del verksamhet i gång i sommar med bland annat överlämning av bostäder till våra slutkunder i projektet Ateljéhusen.