Intresse-anmälan

Vendelbo Park, Vikhem, Staffanstorp

I Vikhem, söder om Staffanstorp, kommer Vendelbo Park att uppföras. Ett kvarter där hög livskvalitet står i fokus genom en kombination av en attraktiv helhet med god arkitektur och välplanerade utemiljöer.

Att skapa en hållbar och attraktiv livsmiljö där människor trivs och känner sig trygga i kombination med låga driftskostnader är en stor drivkraft för oss i Vendelbo Park.

Området omfattas av 34 bostäder fördelat på yteffektiva radhus i 1,5 plan om 115 kvm samt lyxiga kedjehus i 2 plan om 130 kvm. De två olika bostadstyperna varieras genom området. Husen hålls ihop, inte bara sinsemellan utan också med varandra genom sammanhållen arkitektur och gestaltning med inramade balkonger som bildar frontespiser med en insida klädd i varm träpanel. Arkitekturen är traditionell men med moderna inslag som ger bilden av ett piggt och livfullt område som också bibehåller den traditionella känslan av trygghet i de gemensamma gröna rummen.

Till Vendelbo park flyttar du om du vill bo i en lugn miljö med en känsla av gemenskap och trygghet och med närheten till centrum som underlättar vardagen. Här bor du i en grön och hållbar omgivning mitt i naturen där stor omsorg har lagts på husens arkitektur och inredning. Välkommen till Vendelbo Park!

Hållbarhet

I Vendelbo Park satsar vi på hållbarhet genom att använda rätt byggmetoder och byggmaterial och skapa energieffektiva bostäder att bo i. Vår målsättning är att skapa så låga driftkostnader som vi kan för det boende i projektet vilket är sunt både för miljön och för ekonomin.

Låga driftkostnader

Många åtgärder kommer göras för att sänka driftskostnaderna jämfört med ett traditionellt radhus. Bland annat kommer en solcellanläggning utföras till föreningen, en lösning som medför ett värde för både miljön och ekonomin.

Förutom de ekonomiska och miljöaspekterna bidrar man till ekologisk hållbarhet genom att utföra samtliga huskroppar i trästomme men även genom att planera för klimatförbättrande åtgärder i alla steg i byggprocessen.

Vi kommer också ge garantier för driftkostnaderna som vi anger.

Dubbelt boendekostnadsskydd

Som en extra ekonomisk trygghet erbjuds dubbelt boendekostnadsskydd i projektet om försäljningen av din nuvarande bostad mot förmodan drar ut på tiden. Detta innebär att du kan, om förutsättningarna uppfylls, få ersättning för din dubbla boendekostnad upp till tre månader efter inflyttning i din nya bostad. Även avbokningsskydd gäller, under vissa omständigheter, från dagen förhandsavtalet undertecknas fram till tillträdet. Då återbetalas det inbetalda förskottet och handpenningen.

Här garanteras en välfungerande bostadsrättsförening som ger de bästa förutsättningarna för ett tryggt boende.

Kedjehuset

I kedjehusen som är på hela 130 kvm erbjuds ett boende utöver det vanliga! Här välkomnas man av en väl tilltagen förgårdsmark och framsida med perfekt parkering i carport och på ytterligare bilplats. Över carporten finns en takterrass med pergola som både skärmar av ljudet, skapar rum och bildar en helhet för området.

I direkt anslutning till carporten finns ett rymligt förråd med genomgång till den privata trädgården.

I entrén är siktlinjen fri mot den grönskande trädgården på baksidan. Den öppna planlösningen på bottenplan ger stora ljusa ytor med stort ljusinsläpp från generösa fönsterpartier. Det öppna köket mot vardagsrummet ger en mer social vardag. På bottenplan finns också ett separat tvättrum, badrum samt ett mindre extra rum för arbete eller vad som önskas. Från vardagsrummet kommer man direkt ut till trädgården som ligger ut mot den gemensamma gröna gården.

På bottenplan kommer det gå att välja mellan två olika planlösningar på köket.

På andra plan finns ett stort badrum, tre sovrum samt ett allrum som kan göras om till ett fjärde sovrum om man så önskar. Detta möjliggör ett hus med 3-5 sovrum, ett flexibelt boende för familjen.

BOFAKTABLAD

KEDJEHUS PLAN 1, BAS

6 RUM OCH KÖK 130 m²

BOFAKTABLAD

KEDJEHUS PLAN 1, TILLVAL

6 RUM OCH KÖK 130 m²

BOFAKTABLAD

KEDJEHUS PLAN 2

6 RUM OCH KÖK 130 m²

Radhuset

Radhusen om 115 kvm är smart planerade på 1,5 plan. Även här möts man av fria siktlinjer ett härligt ljusinsläpp tack vare de stora fönsterpartierna. Den öppna planlösningen på bottenplan ger en luftig känsla och mer plats för umgänge, här används alla ytor på ett optimalt sätt för att skapa rymt och öppenhet. På bottenplan finns också stort badrum och välplanerad hall.

På bottenplan kommer det finnas möjlighet att välja mellan två olika planlösningar på köket, en mer traditionell där köket avskärmas och en mer moden.

Från vardagsrummet kommer man direkt ut till trädgården som ligger ut mot den gemensamma gröna gården.

På andra plan finns tre sovrum, ett badrum samt ett allrum med möjlighet att göra om till ett extra sovrum. Det stora sovrummet och allrummet har en stor bred kupa med fönster från golv till tak.

BOFAKTABLAD

RADHUS PLAN 1, BAS

5 RUM OCH KÖK 117,5 m²

BOFAKTABLAD

RADHUS PLAN 1, TILLVAL

5 RUM OCH KÖK 117,5 m²

BOFAKTABLAD

RADHUS PLAN 2

5 RUM OCH KÖK 117,5 m²

Arkitektur och kvalitet

I Vendelbo Park bygger vi hus med hög standard vad gäller utformning och materialval både exteriört och interiört. Med väl genomtänkta, moderna och stilrena inredningsval och kulörer, som smälter in i omgivningen samt ligger i linje med husets arkitektur, skapar vi rum som inger harmoni.

Färgerna hålls samman i varje länga men varierar mellan grupperna och den jordnära varma tonen återkommer i alla hus. Likt övriga områden är tegel dominerande material. Den traditionella formen med sin skånska taklutning och skalan känns igen från sydskånsk byggnadstradition. Frontespisen öppnar upp en aning och bidrar till det modernare uttrycket.

Husens gestaltning hämtar inspiration från klassisk skånsk arkitektur med sadeltak och tegelfasader och blandar in samtida inslag med inramade balkonger som bildar frontespis klädd i träpanel samt stora fönsterpartier. Färgerna varierar mellan längorna men den varma tonen behålls för att bevara känslan och karaktären genom hela området. Interiört bjuder de stora fönsterpartierna på genomgående dagsljus. Planlösningarna är välplanerade, moderna och lättmöblerade och utöver det kvalitativa och noga utvalda materialutbudet finns det möjlighet att göra egna tillval för att åstadkomma en unik hemmakänsla.

I omsorgsfullt utformade hus med stora gemensamma rum har du din privata utemiljö som gränsar till en gemensam stor grön gård.

- Tina Francke

Liljewall Arkitekter

Medverkande: Jeff Robles, Irma Gerhardsson

Projektet uppförs i brf-form där fokus ligger på smakfull arkitektur och hållbara miljöer. Här bor man nära naturen och gränserna har suddats ut mellan ute och inne. Grönska och gemenskap skapas i form av härliga mötesplatser, ett gemensamt växthus för både odling och trädgårdsfesten och möjlighet till fysisk aktivitet, utöver de privata trädgårdar och gröna stråken mellan husen som uppmuntrar till rörelse. Med Vendelparken och Hagalidparken i närheten skapas ännu mer grönska som knyter an till det gröna gårdsrummet, parkernas grönska flödar in i stadsdelen och helheten bidrar till biologisk mångfald som tillsammans med de små dagvattendammarna stärker naturupplevelsen i området. I Vikhem finns även lekplatser, idrottsplatser, god kommunikation, service samt en helt ny skola vilket passar perfekt för den aktiva barnfamiljen. Nya parkeringsplatser anläggs i anslutning till husen.

Parken

Privata trädgårdar kompletteras med generöst tilltagen gemensam park. Grillplatser, växthus och möjlighet till fysisk aktivitet av olika slag är några av inslagen. Här kan barnen leka fritt, fester anordnas och odlingsgemenskap skapas.

Det gröna parkrummet knyter an till Vendelparken och Hagalidparken väster och öster om området. Tanken är att parkernas grönska ska “flöda in” i stadsdelen och göra Vendelbo till en härlig grön stadsdel. Rikligt med grönska av olika slag bidrar till biologisk mångfald som tillsammans med små dagvattendammar även kan stärka naturupplevelsen när man vistas i området.

För att uppmuntra till rörelse öppnas parkgården upp så att gröna stråk kan bildas mellan husen. Dessa stråk kopplar även ihop de gröna områdena utanför Vendelbo. Olika teman på gårdarna bidrar till en variation som berikar området i sin helhet, från en aktivare och mer sportig karaktär till växthus, odling och gemenskap. En större lekplats återfinns där barnen kan leka fritt.

Landskapet är av vild kvalité för att kontrastera mot de stramare huskropparna. Vindlande stigar med belysning på natten skapar spännande sätt att röra sig även mot kvällen och de mörkare årstiderna. Vendelbo Park ska erbjuda någonting för alla boende, vare sig man vill dra sig undan eller ta del av en större gemenskap

Delområde F, G

Vikhem

I de södra delarna av Staffanstorp, knappt en kilometer från centrum, 12 km från Lund och 15 km från Malmö har Vikhem växt fram. Vikhem har en intressant och varierad boendemiljö med cirka 900 bostäder fördelade på friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. Området omgärdas av vackra och innehållsrika parker och rekreationsområden med dammar, motionsspår och lekplatser. I området färdigställs nu engelska skolan som öppnar i augusti 22 och i närheten finns idrottsplatser, service och god kommunikation.

Bofaktablad

Intresseanmälan


Tack för din anmälan!

För mer information

Ansvarig mäklare

Conny Knutsson
Reg. Fastighetsmäklare / Projektledare
Nyproduktion

Växel: 040-608 30 00

Direkt: 040-608 30 12

conny.knutsson@bjurfors.se

Hallenborgs gata 1, 211 19 Malmö

We Construction AB

Jonas Lindén

0725 69 13 01

jonas.linden@wecon.se

Stadsallén Bostad AB

Nicholas Hörlin

0738 51 26 44

nicholas@stadsallenbostad.se