Trygghetsgaranti Brf Skegrie By

För att du som kund ska känna dig trygg med din bostadsaffär lanserar vi nu en trygghetsgaranti för köpare av bostäder i Brf. Skegrie By.

Att köpa bostad är den största och den viktigaste affären i ens liv och We Construction vill göra affären smidig och att den ska kännas trygg för dig som kund.

Att köpa nyproduktion är också ett stort steg då det framtida boendet inte finns och det kan vara svårt att föreställa sig det. Vår trygghetsgaranti har vi nu infört för att skydda dig som kund på den osäkerhet som man som kund kan känna inför att köpa nyproduktion.

Köper du en bostad i Brf. Skegrie By ska du som kund känna dig trygg – från intresseanmälning, till inflyttning och alla kommande år.

Förutom att du köper din bostad till ett fast pris och att föreningens kostnadskalkyl är intygad av två godkända intygsgivare från Boverket. Den finansierande banken, Nordea, som finansierar föreningens lån känner väl till föreningens ekonomi. Utöver detta omfattar vår trygghetsgaranti följande:

Trygghetsgarantin omfattar:

  • Insatsgaranti
  • Förskottsgaranti
  • Avbokningsskydd
  • Bokostnadsskydd
  • Prisfallskydd
  • Tillträdesskydd
  • Färdigställandegaranti

Insatsgaranti
Denna garanti säkerställer att medlemmarna kan få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter om föreningens ekonomiska plan inte infrias.

Förskottsgaranti
Förskottsgarantin försäkrar dig som köpare att du får tillbaka ditt förskott om projektet inte skulle bli verklighet av någon anledning.

Avbokningsskydd
Avbokningsskyddet ersätter de kostnader som du är skyldig att betala om du frånträder köpet. Om du som köpare eller hemmaboende barn under 18 år, under tiden från det att du skrivit på förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet för din nya bostad fram till inflyttningen, drabbas av kritisk sjukdom, avlider eller blir heltidssjukskriven under en sammanhängande period om mer än 30 dagar och på grund av detta väljer att inte genomföra köpet. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kronor av de kostnader som du är skyldiga att betala på grund av att du frånträder.

Avbokningsskyddet börjar gälla när förhands- eller upplåtelseavtalet undertecknas och upphör kl. 00.00 den avtalade tillträdesdagen.

Tillträdesskydd
För att du som kund med säkerhet ska kunna veta när du får tillträde till din nya bostad lämnar vi definitivt besked 3 månader innan tillträde. Men om du inte skulle ha möjlighet att tillträda din bostad på denna dag har du möjlighet att skjuta upp ditt tillträde upp till 3 månader. Vårt krav är att du anlitat en auktoriserad mäklare som lagt ut din bostad till ett marknadsmässigt pris minst tre månader innan tillträdet på din nya bostad.

Skyddet gäller från första visning av bostad till signering av avtal. We Construction ska meddelas senast 1 månad innan tillträde om man ansöker om tillträdesskydd.

Bokostnadskydd
Bokostnadsskyddet avser dubbel boendekostnad om du inte lyckats få ditt gamla boende sålt vid tillträdet av din nya bostad.

Bokostnadsskyddet ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt nettokostnaden för räntor (upp till 70 % av räntekostnaden för bolånet) för din nya bostadsrätt med upp till sammanlagt 10 000 kr/mån under maximalt 12 månader.

Vårt krav är att du anlitat en auktoriserad mäklare som lagt ut din bostad till ett marknadsmässigt pris minst tre månader innan tillträdet på din nya bostad.

Bokostnadsskyddet börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 12 månader.

Prisfallskydd
Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya bostad drabbas av kritisk sjukdom eller avlider vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende, inom 6 månader efter inflyttning, ersätts du för en eventuell realisationsförlust, dock max 300 000 kr.

Prisfallsskyddet börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 6 månader.

Garantitid
Garantitiden för entreprenaden är 5 år med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet, där garantitiden är 2 år.

Garantibesiktning utförs två år efter slutbesiktningen av en oberoende besiktningsman för att säkerställa om fel uppkommit efter slutbesiktningen.

 Färdigställandegaranti
Färdigställandegarantin säkerställer att din bostad byggs klart om något skulle hända oss eller någon av våra underentreprenörer.

Ansvar för eventuellt osålda bostäder
Vi förvärvar eventuellt osålda radhus vilket betyder att föreningen inte riskerar att drabbas av minskade intäkter från insatser och månadsavgifter.

 

 

Professionellt

We utmanar de etablerade byggbolagen och tar oss an storslagna projekt, där vi levererar i tid, håller budget samtidigt som vi aldrig tummar på kvalitén.

Familjärt

We värdesätter sina medarbetare och personliga relationer högt. Människan är alltid i centrum både när det kommer till kunder såväl som medarbetare.

Modernt

We ligger alltid i framkant gällande digitalisering. Genom att använda data i våra specialbyggda system kan vi genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.